Archive

Tag Archives: Installation

1459797662.png

I am finally settled into The Auxiliary here in Stockton-on-Tees, UK.  I flew back from NZ last week and traveled north on the Thursday.  I am here working on some new modes of output for sonic works.  Realising how I can install some of the glitch sound pieces and working on new processes at the same time.  Anna and Liam who run The Auxiliary have been great hosts and offer heaps of support both with introducing me to the area and equipment.  The next two months should prove to be fruitful and I am excited to see what I can accomplish in this time.

Studio Image.jpg

12316433_488082471363478_696722557657551579_n.jpg

TRADING PLACES 1.0
PRIVATE VIEW: 3rd DEC 15 18:00-21:00
ALL WELCOME
Exhibition Open:
4th -6th DEC 15
11:00-16:00
(appointment available on request)
Open Crit/ Roundtable discussion: 5th Dec 15 13:00-14:30

As part of 12ø Collective’s A/W 2015 Residency, artist Joshua Parker will be curating an exhibition from entries from an open submission to explore possibilities of how emerging art practices could survive continuous austerity measures while maintaining critical reflection of the contemporary.
Trading Places will work as a projection of an impending landscape, when art follows business models, corporate strategies or corporate aesthetics to sustain and fund art practices, as this could soon to become the only feasible way progress in an austerity lead environment.

Selected Artists:
Tom Camm – http://www.thomascamm.com/
Rachael Davies – www.rachaeldavies.co.uk
Hannah Dickinson – http://www.hannahdickinson.com/
Sarah-Joy Ford – http://sarahjoyford.com/
Sid and Jim – www.sidandjim.com
Hannah Taylor – http://cargocollective.com/hannah-taylor
Charles Verni – http://www.charlesverni.com/
Dickie Webb – http://www.dickiewebb.com/
Alice Woods – http://www.alicewoods.co.uk/

12ø Collective – http://www.12ocollective.com/

Open round table, critic, discussion with some of the featuring artists on Saturday 5th Dec 15 13:00 – 14:30, all welcome to join in, (refreshments served)

Adress:
12 Orpen Walk
Stoke Newington
London
N16 8HG

*we do apologise but wheelchair accessible isn’t possible for this location although we will do our best to make the exhibition accessible through other means.

1293010_10154749466350018_5846058372063888124_o

Here are some recent photos from Beyond Tinted exhibition which took place between the 19th-23rd of November 2014 at the Modern Art Museum, Yerevan MAMY.  These works I created after participating on the ACSL artist residency here in Yerevan.  Through the support from the residency as well as ECF Labs which helped fund my time here in Yerevan.

Beyond Tinted consisted of four series of work incorporating past and present processes and mediums.  The works developed on previous themes and new concepts researched whilst here in Yerevan.

U – DYS – HET
(Audio/Visual Digital Collage)

Watchers
(Digital Prints)

Folded Control
(Mixed Media)

Contained Spaces
(Mixed Media Sculptures)

10389653_10154749467175018_4191431715388418230_n10330343_10154749465815018_5571369004674852996_n1477499_10154749464375018_2176166318387510977_n  
1920436_10154749469395018_5353801186554581452_n
10348600_10154749472665018_558532457598479058_n 10352824_10154749469055018_1589276829693757951_n 1506014_10154749464930018_1150605417368157902_n
10394648_10154749468265018_5099221844969522900_n

10425364_10154749470800018_4864996841876695381_n

Beyond Tinted Press

Beyond Tinted – Մգեցված ապակիներից այն կողմ

Beyond Tinted
Dickie Webb

A new body of work by artist Dickie Webb brings together intermedia works that investigate our current connection to the Yerevan landscape and beyond. These experimental works draw from liminal sites and objects that are used to manage space. Webbs’ process abstracts and subverts these findings, utilizing photography, sculptural elements and new media technologies; it is the anthropomorphic qualities that underscore the works. Just like liminal space these works exist in an unknown state, straddling both real and virtual, Webb does not imply directly what they mean rather he suggest they are a means to reflect on the potential of what could be. These works challenge especially that part of local people that have to reconsider their present landscape and gain some form of clarity out from behind their tinted view (tinted glasses of the big cars of nоuveau riche). The final works vary in fabrication and are part of a wide palette that enables Webb to present intimate moments, to view our present existence from an altered perspective and reflect on our own being.

Artist Statement:

Dickie Webb operates his art practice from the position of a wanderer, moving consistently over the years, dislocating himself from societal norms. With few constants Webb’s peripatetic lifestyle means he has had to adapt and rethink our connection to landscape, altering his comprehension of what is considered home and the role of society’s expectations.
Examining our existence Webb questions that which is real and what is otherwise virtual within our landscape, utilising Marc Auges’ “non-places” and Michel Foucaults’ “heterotopias” as initial starting points. Webb uses these imaginary and transient sites as a means to reveal anomalies, inaccuracies similar to those displayed within human personalities.
This connection to space through its anthropomorphic qualities prompts Webb to consider space as representational of current issues experienced within both the individual and collective. Using space as a metaphor and as a medium Webb looks past the architectural structure and explores the liminal qualities, discovering this blurred arena from an outsider’s perspective.

Processes:
Interactive installations, Arduino, photography, site-specific installation, sculpture, print, sensory based media light, sound and scents, interventions, casting, drawing, constructive and destructive processes.
Materials:
Paint, plaster, bronze, aluminium, soap, salt, concrete, sugar, ice, glass, steel, wood, resin, ink, milk and wax.
Objects:
Cardboard boxes, furniture, envelopes and car windscreens.

————————–

Born in 1979, in Oxford, United Kingdom. Dickie Webb currently divides his time between New Zealand, USA and the UK. Webb studied for a BA Honours in Intermedia at Edinburgh College of Art; part of his degree was spent at the State University of New York, Purchase College. Prior to his degree Webb studied at Oxford Brookes University, UK. Since graduating Webb has continued travelling working in Japan, New Zealand and Chile whilst also undertaking artist residencies in Athens, Greece (SNEHTA) and currently here in Yerevan (ACSL). He has exhibited works in the UK, USA and Greece.

Recent Exhibitions:
2014 THINGS ARE DIFFERENT NOW – Art Athina, Athens, Greece
2014 Boundaries – Artscapes, Athens, Greece
2013 Unsettled Certainties – Aghias Zonis 1 Space, Athens, Greece.
2013 One Action, Ones Actions – Cultybraggan POW Camp, Perthshire, UK
2013 Newhaven Station – Edinburgh, UK

The exhibition is organized by the Art and Cultural Studies Laboratory (ACSL). This project is realized at the [Art Commune] International Artist-in-Residence Program (ACSL)

This project is funded by European Cultural Foundation

Special thanks to the Yerevan Modern Art Museum, director of the Museum Nune Avetisyan and its staff.

________________________________________________________________________

Մգեցված ապակիներից այն կողմ
Դիքի Վեբբ (Անգլիա)

Արվեստագետ Դիքի Վեբբի Հայաստանում իրականցված այս նոր նախագիծը քննության է առնում Երեւանի շրջակա միջավայրի, դրանում առկա այլ քաղաքատեղերի հետ հընթացս կապերը: Բազմամեդիական եւ փորձարարական ոգով տոգորված աշխատանքները մտորումներ են քաղաքի կազմավորման շուրջ, սակայն իրերն ու դեպքերն այստեղ լիմինալ նշանակություն ունեն՝ նրանք գտնվում են իրականության նմանակումի եւ վիրտուալի, վերացականի սահմանin: Արվեստագետի մոտեցմանը բնորոշ է քաղաքային տարածքներում ամեն հայտնաբերվածի աբստրահումը, կամ տրոհումը՝ հիմքում պահելով մարդակերպական (անտրոպոմորֆական) որակները՝ դա է հոդավորում աշխատանքների շարքը. իսկ այս նախագծի իմացաբանական ըմբռնումը ամբողջությամբ թողնված է հանդիսատեսին:
Նախագծում տեղ գտած առանցքային աշխատանքներից մեկը՝ վիդեո-սլայդ-ձայնային ինստալացիան առաջին հայացքից “անշառ” քաղաքային դրվագների հերթափոխ է, որը սակայն գաղափարաբանական դասավորություն ունի՝ տեղի (տոպոսի) կարեւորությունը կապվում է “ու-տոպիական” մտածողությանը, եւ վերջինիս հետ սերտ առընչվող երկու այլ մոդուսների՝ դիս-տոպիային եւ հետեռոտոպիային: Վիդեոշարքի պատկերները, ըստ արվեստագետի, դասավորված են վերը նշված մոդուսների եւ ամեն մոդուսին ներհատուկ ձայնային կոմպոզիացիայի համաձայն: Այստեղ էլ հանդիսատեսը պիտի փորձի “ընթեռնել” ներկայացված տոպո-գրաֆիայի “փիլիսոփայությունը”:
Վեբբի պնդմամբ՝ նախագիծը մարտահրավեր է հատկապես ետ-խորհրդային տարածքներում գոյացած նոր հարուստների խավին, ում hամար շուրջ կյանքը երանգավորված եւ սահմանափակված է սեփական մեքենաների մգեցված ապակիներով՝ նրանք անհաղորդ են հանրային կարիքների նկատմամբ, եւ քանի որ նախագիծը հղում է կյանքի ավելի լայն “ներկապնակին”՝ Վեբբն իրավունք է վերապահում բռնվել հանդիստաեսի հետ մտերմիկ խոսակցության մեջ՝ ներքաշելով նրան գոյության շուրջ խորը մտորումների:

——————————

Դիքի Վեբբի արվեստագիտական պրակտիկաներում ներկա է թափառականի հայացքը՝ երկար տարիների հետեւողական տեղարշարժերի ընթացքը մղել են նրան հասարակական նորմերից դուրս: Գտնվելով ապրելակերպի պերիպաթեթիկական (արիստոտելյան) մի քանի ձեւերի մեջ՝ նա հետազոտում է շրջակա միջավայրի հետ մարդկանց կապերը՝ ձգտելով փոխել պատկերուցումները “տուն” եւ “հասարակության սպասումներ” եզրերի մասին: Քննելով այժմյա գոյության խնդիրները, Վեբբը հարցի է դնում քաղաքային լանդշաֆթների իրական եւ դրան հակադիր վիրտուալ գոյությունը՝ հիմնվելով Մարկ Օժեի “ոչ-տեղերի” եւ Միշել ֆուկոյի “հետերոտոպիաների” տեսական պնդումների վրա: Երեւակայված, կամ
չ-անձնավորված, անցողիկ տեղերը նրա համար անոմալիաների եւ անճշտությունների բացահայտման միջոցներ են: Տարածության գաղափարը՝ օժտված մարդակերպային հատկանիշներով, դրթում է Վեբբին դիտարկել այն որպես ընթացիկ խնդիրների ներկայացման հարթակ՝ թե՛ անհատականի, թե՛ հավաքականի դիտանկյուններից: Վեբբը օգտագործում է տարածության գաղափարը “միջավայրի” ասածի տեսանկյունից՝ հաճախ ներկայացնելով այն փոխաբերական լիցքերով լի: Նա բնավ տարված չէ ճարտարապետական կառույցներով, այլ հետազոտում է տարածքների անցումային, լիմինալ որակները՝ բացահայտելով այդ մշուշոտ արենան աութսայդերի հայացքով:

Դիքի Վեբբը աշխատանքները հիմնականում վերածվում են ինտերակտիվ կամ տեղին հատուկ ինստալացիաներ, թվային աուդիո մանիպուլացիաների, լուսանկարների, քանդակի, տպագրության, սենսորային լույսի միջամտության, ձայնի, բույր, գծանկարի, կազմման եւ ապակզմման ընթացքների եւ քաղաքային տարածքներում ներխուժումների
Օգտագործվող նյութերն են՝
ներկ, բրոնզ, ալյումինիում, սապոն, բետոն, աղ, շաքար, սառույց, ապակի, մետաղ, փայտ, բլեկնախեժ, թանաք, կաթ, մոմ
Օգտագործվող օբյեկտներն են՝ ստվարաթղթե արկղեր, կահույք, ծրարներ, ավտոմեքենայի առջեւապակիներ

Դիքի Վեբբը ծնվել է 1979թ. բրիտանական Օքսֆորդ քաղաքում: Մի երկրից մյուսը հաճախակի տեղաշարժերի հետեւանքով՝ նա բնակվում է ներկայում Նոր Զելանդիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Միացյալ Թագավորության միջեւ: Վեբբը բակալվրի կոչում է ստացել Էդինբուրգի Արվեստի քոլեջում՝ համատեղելով ուսումը Նյու-Յորքի Պետական համալսարանին կից գործող Փրչեյզ (Purchase) քոլեջում՝ մինչ այդ նա Բրիտանիայի Օքսֆորդ Բրուքս (Oxford Brooks) համալսարանի շրջանավարտներից էր: Վերը նշված ուսումնառության տարիներից հետո նա սկիզբ է դնում շարունակական ճամփորդությունների եւ աշխատանքային այցերի դեպի Ճապոնիա, Նոր Զելանդիա եւ Չիլի՝ հընթացս ներգրավվելով արվեստագետների կացարանների ծրագրերի մեջ Աթենքում (SNEHTA կացարան, Հունսատան), այժմ էլ Հայաստանում գործող “Արտ կոմունա” արվեստագետների միջազգային կացարանում (ԱՄՀԼ):

Վերջերս նա մասնակցել է մի շարք ցուցահանդեսներում ԱՄՆ-ում, Միացյալ Թագավորությունում եւ Հունաստանում, որոնց թվում են՝
(2014) ՀԻՄԱ ԲԱՆԵՐՆ ԱՅԼ ԵՆ, Արտ Աֆինա, Հունաստան
(2014) Սահմաններ-Արվեստատեղեր, Աթենք, Հունաստան
(2013)Չամրագրված փաստեր, Aghias Zonis 1 Space, Աթենք, Հունաստան
(2013) Մեկ հայտարար, միանվագ հայտարարներ, Cultybraggan POW ճամբար, Փերթշիր, Միացյալ Թագավորություն
(2013) Կանգառ Նյուհեվանում, Էդինբուրգ, Միացյալ Թագավորությւոն

Ցուցահանդեսի կազմակերպիչն է
Արվեստի եւ մշակութային հետազոտությունների լաբորատորիան (ԱՄՀԼ)
Նախագիծը իրականացվել է [Արտ Կոմունա] Արվեստագետների միջազգային կացարանի ծրագրերի շրջանակում (ԱՄՀԼ)

Նախագծի հովանավորն է Եվրոպական Մշակութային հիմնադրամը

Աջակցության համար հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում Երեւանի Ժամանակակից արվեստի թանգարանին, թանգարանի տնօրեն Նունե Ավետիսյանին եւ անձնակազմին

Charlotte Bouckaert & Steve Salembier

Bildraum


© Charlotte Bouckaert & Steve Salembier

performance

Friday 7 November 20:30 première
Saturday 8 November 20:30

How does our memory influence the imaging of reality? Charlotte Bouckaert and Steve Salembier fathom it out for you in the Bildraum installation performance.

In an interplay of scale models, sound and live photography a living cartoon comes into being that positions imagination, the past and surroundings in an ever-changing dimension.

Bildraum is an architectural stroll through empty ‘intermediate spaces’ where only objects suggest a bygone activity. Bildraum is not so much an assemblage of memories but a choreography of their tracks and carriers that localizes our memory between image, space and audience. Like thumbing through a photo album of memories which have not yet taken place.

Charlotte Bouckaert, a visual artist by training, took her first steps on stage at the Beursschouwburg. In her theatrical work she examines the cornerstones of photography. For her latest creation she collaborates with architect Steve Salembier.

Language no problem
BE, 2014, 55min.

From and with: Charlotte Bouckaert & Steve Salembier
Sound: Duncan Speakman
Dramaturgy: Marnix Rummens
Production: Pianofabriek Kunstenwerkplaats
With the support of: Beursschouwburg and WPZimmer

http://www.charlottebouckaert.com

Interesting short about Thea Djordjadze and her works.  The importance she puts on the title being part or the work or addition rather than an explanation or a throw away remark.  The work and title go together it is part of the work.

I am finding myself drawn to to practices that seem to be visually similar.  I am not sure if this is a need by me to make works in this vain or whether they are just comforting and digestible on my part.  However the works by Thea Djordjadze are by no means simple or something I think are easy to make.  The comprehension of space and 3D composition are intelligent and the execution is beautiful.  Some of the works are as though you are holding your breath, a savoured moment that is enjoyed for a brief second.

211_05_vienna_work_4 AAM_djordjadze_49680_web-1024x768 CF022293rit-1024x767 IMG_6558

I am not one to normally care or even look at who has been nominated or won certain prizes.  To be honest I am not sure how I ended up looking at the shortlist for this years New Sensations.  However I am glad I did as there are some works that really interested me.  Here is the link to the 25 artists who have been shortlisted.  I have posted a few photos of those that I liked their process or output.

Click here: New Sensations 25

Sarah Roberts

1426689-71365982-7

Roderick Laperdrix

1360795-7

1361639-7

Felicity Hammond

1351285-7

1358457-7

Collette Egan

1359805-71359635-7 1359752-7

 

1284

Really drawn to these text works by STEFAN BRÜGGEMANN.  I am not sure whether it is because I feel familiar with his approach or whether I am just quizzical about the sincerity of them.  Having made text works myself and continuing to do so currently they bridge an odd gap in the art world.  A chance to state the obvious whilst also hinting at more.  Whether one should be confrontational or just suggestive I am still at odds with. I do think that BRÜGGEMANN is clear in the intention and decisive in the application.  The meaning though will always be unending as people read what they will.

To see more works check STEFAN BRÜGGEMANN website.

 

 

02 027
bismuth-shallow

Beloufa_BleacherHappiness_2013-800x533 Beloufa_Exhibition-view_2013-800x482 Beloufa_HorizontalKnight_2013-800x533 Beloufa_PeoplesPassion_2_2013-800x557 Beloufa_Real-Estate-TBD-1_2013-800x537

 

Neïl Beloufa is currently showing at François Ghebaly.  His work always fascinates me and hopefully one day I will eventually get to see a show of his in person.  The current exhibition comes with a press release written by Andrew Berardini and is apt for the works that I see being produced by Beloufa.  The press release does what his works do, as though you are double taking or missing a trick.  This engagement brings me back for more and its what makes me like certain works and pass by others.

Here is the release:

Looking everywhere for low-cost, robust quality artwork? Go someplace else.

François Ghebaly isn’t proud to present some of the worst merchandise by Neïl Beloufa. All artwork comes with an “originality” dilemma and so we understand that the lack of originality brings minimal meaning to otherwise invigorating cultural experiences. Keeping that in mind, we can’t offer you a unique solution. This is sub-standard materials and shoddy craftsmanship combined into a truly derivative product.

The product is the problem, the object not worth the effort.

We can pretend of course with half-understood words and derivative ideas. We can write about “critiques of capitalism,” or “the rhetoric of boosterism,” or better “the theatre of consumer desire that penetrates the quotidian, our inner cores.” And if we were feeling exceptionally deceptive, we could insert phrases like “the most significant” or “the leading artist of this generation” and other deplorable superlatives. ███████████████████████████████████████████

Now comes the worst part—while most artworks succeed in their ease of storage, these bulky, unwieldy objects are also difficult to store after use. Beloufa’s work occupies more space while still giving you the least original ideas. While it employs empty gestures and garbled philosophy, it can never be easily dismantled into convenient storage units and impossible to reduce to a single unmuddied brand.

As regards any issues pertaining to repairs and replacements, our services are completely unavailable. As part of our introductory offer, we are asking you to enter a waiting list until you’re allowed to pay.

We want your home to be the cleanest in the neighborhood, so this artwork really isn’t for you. It really doesn’t matter to us!

– Andrew Berardini

Beloufa_FakeFrame_Lighters_2013-472x700